Fixum XL © 2010

 

 

 

Butorps vandringsled

 

 

Leden startar från väster vid torpet Björnvålsfallet, som ägs av Butorps byalag och där möjlighet finns för inkvartering mot hyra. Från öster startar leden från byn Östanås där det finns sommarcafè och enkel logi på Fyrbo.

Som framgår av kartan kan du välja att gå mellan byarna eller också gå någon av de rundslingor som finns i Östanås, bland andra natur- och kulturstigen (se kartan) som byalaget Älvan iordningställt.

Syftet med Butorpsleden är att öka samvaron mellan byarna och att den skall stimulera till utflykter för såväl ortsbor, som besökande turister.

Genom information längs leden hoppas vi kunna levandegöra en del av de företelser som finns samtidigt som Vi vill inspirera Dig som vandrare/ryttare att göra egna upptäkter.

Leden är markerad med blågul målning och blågula skyltar.

 

För att se en karta klicka här.

 

Kontakt:

Butorps Byalag
c/o Peter Ingmarsson
Box 147
684 23 Munkfors
Tel: 0563-505 47
Epost:  byalaget@butorp.se

 

 

 

Fotoalbum

 

 

Vandringsdag i september.